தலித் பார்ப்பனன் (சிறுகதைகள்) - உள்ளே

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/dalit-parpanan-short-stories
 
உள்ளே

படிகள்

குப்பை

கவர்மென்ட் மாப்பிள்ளை

சுதா

முற்போக்கானவர்

நஞ்சூட்டப்பட்ட ரொட்டி பசுவதை

தலித் பார்ப்பனன்

பிள்ளையார் சதுர்த்தி

நீலு

Back to blog