சேரன்மாதேவி குருகுலப் போராட்டமும் திராவிட இயக்கத்தின் எழுச்சியும் - உள்ளடக்கம்

சேரன்மாதேவி குருகுலப் போராட்டமும் திராவிட இயக்கத்தின் எழுச்சியும் - உள்ளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/cheranmadevi-gurukula-porattamum-dravida-iyakkathin-ezhuchiyum.html


உள்ளடக்கம்

முன்னுரை

சேரன்மாதேவி குருகுலம்

போராட்டம்: தொடக்கமும் போக்கும்

போராட்டம்: உச்சமும் முடிவும்

குருகுலம் கற்பித்த பாடம்

வரலாற்றில் குருகுலப் போராட்டம்

பின்னிணைப்புகள்

துணைநூற் பட்டியல்

பின்னிணைப்புகள்

1. குருகுலம்

(i) வ.வே.சு.ஐயர் வேண்டுகோள்

(ii) பெற்றோர் ஒப்பந்தம்

(iii) குருகுல வாழ்க்கை - சுத்தானந்த பாரதி

(iv) தினசரி புத்தகக் குறிப்புகள்

(v) எங்கள் பாபநாச யாத்திரை - வ.வே.சு. ஐயர்

(vi) குருகுலப் படம்

2. போராட்ட ஆவணங்கள்

(i) அறிக்கைகள்

வரதராஜுலு நாயுடு, வ.வே.சு. ஐயர், சொ. முருகப்பா, வை.சு. சண்முகம், பெரியார்

(ii) விவாதங்கள்

1. எம். பக்தவத்சலம் - பி. கந்தசாமி

2. காந்தி - வரதராஜுலு

3. தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி விவாதம்

(iii) காந்தி கடிதங்கள்

வரதராஜுலு நாயுடு

டி. ஆர். மகாதேவ ஐயர்

எஸ். ராமநாதன்

திருமதி வ.வே.சு. ஐயர்

3. ஏணியேற்ற நிலையம் - அ. மாதவையா

4. பிற்காலப் பார்வை

ராய. சொக்கலிங்கன்

டி.எஸ். சொக்கலிங்கம்

5. படங்கள்

6. வாழ்க்கை வரலாற்றுக் குறிப்புகள்

Back to blog