சென்னை : தலைநகரின் கதை - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/chennai-thalainagarin-kathai 
பொருளடக்கம்
 • பிரான்சிஸ் போட்ட பிள்ளையார் சுழி!
 • புனித ஜார்ஜ் கோட்டை உதயம்
 • முன்தோன்றிய மூத்த மெட்ராஸ்
 • கருப்பு வெள்ளை
 • சென்னையைச் செதுக்கிய ஆளுநர்கள்
 • பட்டினத்துப் படிப்பு
 • மெட்ராஸின் தேவ தூதர்கள்
 • வரலாறு பேசும் தேவாலயங்கள்
 • ஆவணம், அது முக்கியம்!
 • மண்ணின் மைந்தர்கள்
 • வங்கக் கடலில் ஒரு வாய்க்கால் தகராறு
 • மண்ணில் தொடங்கி விண்ணில்
 • தபால் முதல் தொலை பேசி வரை
 • பயாஸ்கோப்
 • எம்டன்
 • வணக்கம் சென்னை!
Back to blog