கார்டூனாயணம் - உள்ளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/cartoonayanam
உள்ளடக்கம்...
  • திராவிடச் சித்திரங்கள்
  • சித்திர அரசியல்
  • கேலிச்சித்திரங்களால் வாசிக்கப்பட்ட வரலாறு
  • கார்டூனாயணம்
  • பேரறிஞர் அண்ணா பற்றிய கேலிச்சித்திரங்களும் சித்திரத் தொகுப்புகளும்
Back to blog