அயோத்திதாசர் வாழும் பெளத்தம் - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/ayoothithasar-vaazum-bowtham 
பொருளடக்கம்
 • என்னுரை
 • அயோத்திதாசர் வழியில் வாழும் ‘தமிழ்ப் பௌத்தம்'
 • நவீன தமிழ்ச்ச மூக வரலாறு எழுதியல் குறித்து சில குறிப்புகள்: கால்டுவெல்லும் அயோத்திதாசரும்
 • நாத்திகமும் பௌத்தமும்: நவீன தமிழக அரசியலில் ஒன்றையொன்று பாதித்த வரலாறு
 • அயோத்திதாசரின் 'ஆதிவேதம்': புனிதப் பிரதியொன்று உருவான தருணம்
 • சாதி பற்றிய உள்ளூர்ப் புரிதல்: அயோத்திதாசர் சிந்தனைகளினூடாக
 • கார்த்திகைத் தீபமென வழங்கும் கார்த்துல தீபவிவரம்
 • பதிப்புப் பணிகள்: அயோத்திதாசர், அவர்தம் குழுவினர்
 • தமிழ்ப் புத்தகப் பண்பாட்டில் தலித்துகள்: அயோத்திதாசர் நூல் தொகுதிகள்
 • விடுபடல்களும் திரிபுகளும்: வரலாற்றில் அயோத்திதாசர்
 • இராமருக்குச் சீதை தங்கை: தமிழ்ப் பௌத்தக் கதையாடல்
Back to blog