அறியப்படாத தமிழ்மொழி - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/ariyappadaatha-thamizhmozhi
 
முன்னுரை
 • மடல் உரை - தமிழன்புள்ள வாசகா,
 • நுழையும் முன்.. வேண்டுகோள்!

நூல்

 1. கல்தோன்றி மண்தோன்றா - தமிழ்ப் பொய்யா?
 2. திருக்குறளில் முரண்பாடுகள் ஏன்?
 3. அணுவைத் துளைத்து - தமிழர் அறிவியலா?
 4. முருகன் = தமிழ்க் கடவுளா? சம்ஸ்கிருதக் கடவுளா?
 5. ஆறுபடை வீடுகளில் எத்தனை வீடுகள்?
 6. எது முதல் திணை? - குறிஞ்சியா? முல்லையா?
 7. தமிழ் மறைப்பு அதிகாரம்
 8. துக்கடாக்கள்:
 • சொல் = Sol-ஆ? Chol-ஆ?
 • சித்திரையா? தையா?
 • திராவிடமா? தமிழா?
 1. தொல்காப்பியத்திலேயே சாதி உண்டா?
 2. சிலப்பதிகார - கம்ப ராமாயணச் சண்டை!
 3. இலக்கண அரசியல்
 4. நாட்டுப்புறத் தமிழ்
 5. சொல், செப்பு, பறை! பூ, அலர், மலர்!
 6. தமிழகத்தின் ஊர் பேர் விகுதிகள்

பின்னுரை

 • பின்னுரை: அறிவியல் தமிழ், Meme தமிழ், வளர் தமிழ்!
 • பின் இணைப்பு: வடமொழி விலக்கு அகராதி!
Back to blog