அண்ணாவின் மொழிக் கொள்கை - பொருளடக்கம்

அண்ணாவின் மொழிக் கொள்கை - பொருளடக்கம்

தலைப்பு

அண்ணாவின் மொழிக் கொள்கை

எழுத்தாளர் எ.ராமசாமி
பதிப்பாளர்

பூம்புகார் பதிப்பகம்

பக்கங்கள் 256
பதிப்பு முதற் பதிப்பு - 2010
அட்டை தடிமனான அட்டை
விலை Rs.180/-

 

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்

https://periyarbooks.com/annavin-mozhik-kolkai.html

 

பொருளடக்கம்

முன்னுரை

 • தலைப்பின் வரலாற்று முக்கியத்துவம்
 • ஆய்விற்குட்பட்ட காலம்
 • அண்ணாவின் மொழிக் கொள்கைத் தோற்றம்: வரலாற்றுப் பின்னணி

முதல் பாகம்: அண்ணாவும் தமிழ்மொழியும்

 • அண்ணாவின் தமிழ் ஆர்வம்
 • அண்ணா - ஓர் அறிமுகம்
 • அண்ணாவின் மொழிப்பற்று
 • அண்ணாவும் தனித் தமிழும்

அண்ணாவின் மொழிப் பயன்பாட்டுக் கூறுகள்

 • பயிற்று மொழி
 • இசை மொழி
 • வழிபாட்டு மொழி
 • வழக்கு மன்ற மொழி

இரண்டாம் பாகம்: அண்ணாவும் ஆட்சி மொழியும்

அண்ணாவும் இந்தி எதிர்ப்பும்

 • ஆட்சிமொழி வரலாறு
 • இந்தி ஆட்சி மொழியானது
 • இந்தி எதிர்ப்பு பற்றி அண்ணா

அண்ணாவின் ஆட்சிமொழிக் கொள்கை

 • நேருவின் உறுதி மொழி
 • ஆட்சி மொழிச் சிக்கலுக்குப் பிறர் கூறிய தீர்வுகள்
 • ஆட்சி மொழிச் சிக்கலுக்கு அண்ணா கூறிய தீர்வுகள்

அண்ணாவும் மொழிக் கல்வியும்

 • மும்மொழித் திட்டம்
 • அண்ணாவின் இரு மொழிக் கொள்கை

முடிவுரை

Back to blog