2ஜி அவிழும் உண்மைகள்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்

https://periyarbooks.com/products/2g-avizhum-unmaigal
 

2G அலை வரிசை ஒதுக்கீட்டில் ஊழல் எனப் பரவலாகப் பேசப்பட்டு வந்தது. ஒரு அழைப்புக்கு ஒரு ரூபாய் என இருந்த நிலையைப் போட்டிகளை உருவாக்கி 40 காசு என்றாச்சி சாமானியனும் பயன்படுத்த ஏற்பட்ட விரைவான வளர்ச்சியை ஊழல் எனச் சொல்லி எதிர்க் கட்சிகளும் ஊடகங்களும் பூதாகாரமாக உருவெடுக்கச் செய்தன. கருத்தியலிலான தலைமைக் கணக்குத் தணிக்கையாளரின் தணிக்கை அறிக்கையைச் சுட்டிக்காட்டி நடைபெற்ற விவாதங்கள் நாடறிந்தவை. அதன் உண்மைத் தன்மையினை வெளிப்படுத்தும் நோக்கில் அமைந்ததே "2ஜி அவிழும் உண்மைகள்" என்னும் இந்த நூல்.

2ஜி அவிழும் உண்மைகள் - வைரமுத்து பேச்சு

 

2ஜி அவிழும் உண்மைகள் - ஆ.இராசா பேச்சு

தொடர்புடைய மற்ற பதிவுகள்:

 

2G அவிழும் உண்மை - பதிப்புரை

2G அவிழும் உண்மை - தீர்ப்பிலிருந்து சில துளிகள்

2G அவிழும் உண்மை - உள்ளே

Back to blog