மகாத்மா ஜோதிராவ் புலே - உள்ளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்

https://periyarbooks.com/products/mahatma-jothirav-phule
உள்ளடக்கம்
 1. நூலாசிரியரை பற்றி
 2. நன்றியுரை
 3. முன்னுரை
 4. பிறப்பும் பின்புலமும்
 5. புதுயுகத்தின் உதயம்
 6. கலகக்கொடி ஏற்றப்பட்டது
 7. விடுதலை வீரனுக்குக் கிடைத்த புகழ் மாலைகள்
 8. கல்வியும் சமத்துவமும்
 9. ஜோதிராவைக் கொல்ல முயற்சி
 10. இந்திய விடுதலைப் போர், இந்து விதவைகள் நிலை பற்றி ஜோதிராவ்
 11. புரோகிதச் சூழ்ச்சி அம்பலமானது
 12. அடிமைத்தனம்
 13. உண்மை நாடுவோர் சங்கம்
 14. பூனா பிற்போக்காளர்கள்
 15. தொழிலாளர்களும் மதுவும்
 16. மக்கள் கல்வி குறித்த சிந்தனைகள்
 17. இந்திய விவசாயிகள் கதை
 18. கிளர்ச்சிகள்
 19. காங்கிரசும் அடித்தள சாதிகளும்
 20. மகாத்மா என்ற பாராட்டு
 21. ஜோதிராவின் தத்துவம்
 22. இறப்பிலும் மேன்மையடைந்தவர்
 23. ஒரு சாகாப்தத்தின் மறைவு
 24. பின்னிணைப்பு - 1
 25. பின்னிணைப்பு - 2
Back to blog